Bältros

Vi vaccinerar mot bältros som minskar risken för att få infektionen och komplikationer associerade till bältros såsom långdragen smärtproblematik.

I SAMARBETE MED

Vad är bältros?

Bältros är en virusinfektion som ger blåsor och utslag på huden oftast över ett begränsat hudområde, som kan göra ont och orsakas av samma virus som ger vattkoppor. Efter genomgången vattkoppsinfektion ligger viruset vilande i nervceller och kan reaktiveras en eller flera gånger i livet. Har man inte haft vattkoppor kan man alltså inte få bältros.

Vanligtvis sitter utslagen på den ena sidan av överkroppen. De vanligaste symtomen är huvudvärk, ljuskänslighet, känslig hud vid beröring och hudutslag. Det finns också en del komplikationer associerade till bältrosinfektion såsom “postherpetisk neuralgi”- som är den vanligaste komplikationen hos äldre och som innebär långvarig smärta över det tidigare infekterade området. Bältros kan även drabba öga eller öra med risk för synpåverkan respektive hörselnedsättning.

Rekommendationer

Bältros kan drabba personer i olika åldrar som tidigare haft vattkoppor. Risken att drabbas av en bältrosinfektion med efterföljande komplikationer är större för personer över 50 år. Personer som är över 50 år har därför möjlighet att vaccinera sig mot bältros hos Vaccina.
Vaccinationen består av två doser. Vaccineringen genomförs med ett intervall på 2 månader mellan dos 1 och dos 2.

sv_SESV