Vaccina är nu anslutna till Covidbevis.se vilket innebär att du kan testa dig för Covid-19 hos oss och få ett testbevis som kan användas vid resor inom Europa. Detta gäller på samtliga av våra mottagningar i hela Sverige och både för antigentest och PCR-test. Vi utfärdar inte tillfrisknandebevis.

Viktigt att tänka på är att äldre tester för Covid-19 och självtester inte är giltiga för att utfärda ett covidbevis och att testresultatet endast är giltigt upp till 7 dagar. Det är viktigt att du tar reda på hur länge ett negativt testresultat är giltigt och vad som krävs på ditt resmål.

  1. Ta reda på vad som gäller för ditt resmål, det kan du göra här.
  2. Boka en test tid för Covid-19 här.
  3. Provet utförs av utbildad vårdpersonal i en av våra lokaler.
  4. Provet analyseras.
  5. När testresultatet har journalförts och är negativt kan du logga in på https://portal.reseintyg.vaccina.se/patient-signin och begära ditt covidbevis. Notera att vi även erbjuder ett läkarintyg och att namnet på covidbeviset hämtas från SPAR, du måste begära ditt covidbevis innan 72 timmar utifrån testtillfället.
  6. Covidbeviset tar i normalfall bara några sekunder att hämta från det att du har begärt det.
  7. Om du inte har mobilt bankID kan du begära ditt covidbevis på papper, du kan boka en tid för utskrift här. Glöm inte att ta med dig en giltig ID-handling.
  8. Om du har en digitalbrevlåda (Kivra, Min myndighetspost, Digi-mail eller E-boks) kommer covidbeviset ävan att skickas dit. Du kan läsa mer om hur man skaffar en digital brevlåda här.

Du kommer åt detta enligt de instruktioner du får på sms och email när provresultatet är redo efter provtagning.

Vi uppdaterar informationen på följande sida kontinuerligt. Har du några frågor kring covidbeviset kan du i första han vända dig till vårat kundforum, läsa mer på ehalsomyndigheten.se eller höra av dig till vår support.
Trevlig resa!

sv_SESV