Hepatit A och B

Vaccinera dig mot Hepatit A och B om du ska resa till områden där risken att smittas är större än i Sverige, till exempel stora delar av Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika, Centralamerika och delar av Östeuropa. Alternativt att du vill ha ett bra skydd även i Sverige/Norden då man kan insjukna även på dessa breddgrader i båda infektionerna.

I SAMARBETE MED

Vad är Hepatit A?

Hepatit A är ett virus som orsaka inflammation i levern och kan för den smittade ge gul hud och gula ögonvitor (gulsot). Symtom vid insjuknande kan vara diarré, feber, huvudvärk, trötthet och ont i kroppen. Personer som insjuknar i Hepatit A tillfrisknar normalt inom en månad, men konvalescensen kan vara längre med postinfektiös trötthet, och man kan också drabbas av akut leversvikt i ett fåtal fall. Hepatit A är ovanligt i Sverige eftersom det i huvudsak smittas genom förorenad mat och dryck, men enstaka utbrott av hepatit A har förekommit och då är smittkällan smittad mat av något slag.

Rekommendationer

Vaccination mot Hepatit A kan förhindra och förebygga sjukdom. Vaccination rekommenderas till alla som ska resa utomlands till ett land där viruset är vanligt. Alternativt alla som önskar ett bra skydd även i Sverige/Norden.

Vaccinationen består av en serie med två doser med 6 månaders mellanrum. Biverkningar är oftast lindriga, feber och lokal reaktion kan förekomma. Det finns vaccin som skyddar mot både Hepatit A och Hepatit B- Twinrix, som man kan få på Vaccina.

Vad är Hepatit B?

Hepatit B är ett virus som ger upphov till leverinflammation med ibland en influensaliknande bild någon vecka, därefter gula ögonvitor och gulfärgning av hud, dvs gulsot och långvarig postinfektiös trötthet kan förekomma. Ett fåtal kan få akut leversvikt och några av dessa behöver akut levertransplantation. Man smittas genom kontakt med smittat blod (ex nålstick eller transfusioner) och genom oskyddat sex. Symtom vid insjuknande kan variera från person till person men upp till hälften av smittade är symtomfria. De flesta personerna som smittas blir friska och även immuna. Vuxna riskerar i 5% att få en kronisk infektion, ju yngre man desto större är risken för kronisk infektion som kan leda till leversvikt och levercancer. Hepatit B är en sjukdom som finns i hela världen.

Rekommendationer

Vaccination mot Hepatit B kan förebygga infektion och komplikationer kopplade till infektion såsom nedsatt leverfunktion och cancer i levern. Hepatit B vaccination ingår i vaccinationsprogrammet för barn sedan 2016. Vaccinationen rekommenderas till personer som har närstående som har Hepatit B, arbetar inom hälso- och sjukvård, personer som lever eller reser där sjukdomen är vanlig.

Vaccination ges i tre doser, första dosen dag 0, därefter andra dosen efter 2 månader och tredje dosen efter 6 månader.

Biverkningar vanligen lindriga med övergående ömhet och rodnad på platsen för vaccinationen.
Det finns även vaccin som skyddar mot både Hepatit A och Hepatit B- Twinrix som man kan få på Vaccina.

Hepatit A och B- vaccin Twinrix

Ger skydd både mot Hepatit A och B.

Ges i en serie av 3 doser med följande intervall: dag 0, efter en månad och sedan efter 6 månader.

Biverkningar vanligen lindriga, feber och huvudvärk kan förekomma. Lokal reaktion efter vaccinationen kan förekomma.

en_GBEN