Heltäckande hälsokontroll

600 000+

Satisfied patients

65

Operating locations

400+

Nurses ready to help you

Hur går en hälsokontroll till?

1. Boka din hälsokontroll

Logga in i Kry appen för att inleda din bokning. Du skickas sedan till Vaccinas bokningssida för att slutföra bokningen.

2. Hälsodeklaration

Fyll i uppgifter om din bakgrund, livsstil och vanor.

3. Fysisk undersökning

Vi mäter blodtryck, puls, längd, vikt, midjemått och BMI på en av våra Vaccina mottagningar.

4. Blodprov

Genom blodprovet undersöker vi 16 viktiga hälsomarkörer som mäter funktionen av dina organ och upptäcker de vanligaste sjukdomarna.

5. Läkarbedömning

En läkare gör en samlad bedömning av dina resultat och ger dig individuella rekommendationer. Du får ett sms när du kan se dina resultat i Krys app.

6. Uppföljning

Om dina testresultat är avvikande kan du boka uppföljning med läkare hos Kry* – digitalt eller på någon av Krys vårdcentraler.**

*ingår ej i priset, patientavgift tillkommer
**Behöver du en fysisk uppföljning på vårdcentral och är ej listad hos Kry hänvisar vi dig vidare till din listade vårdcentral för uppföljning.

Hitta din närmsta mottagning!

Du kan göra din hälsokontroll på flera platser i landet.

Vad ingår i vår hälsokontroll?

 • Hälsodeklaration

  Hälsodeklarationen består av 11 frågor som ger läkaren en god bild av ditt hälsoläge. Frågorna berör bakgrund, om du har några aktuella besvär, livsstil och vanor gällande träning, kost och arbete.

 • Fysisk undersökning

  Den fysiska undersökningen är en viktig pusselbit i hälsoundersökningen. Den utförs av en sjuksköterska/undersköterska som mäter puls, blodtryck, längd, vikt, midjemått och BMI. Detta görs i samband med din blodprovtagning. 

 • Hälsomarkörer

  Hb
  Hemoglobin visar på blodvärdet. Ett lågt värde kan tyda på blodbrist.

  ALAT och ALP
  Lever- och gallprover. Förhöjda värden kan påvisa sjukdomar i lever eller gallvägar.

  Natrium
  En mineral som spelar en viktig roll för kroppens salt- och vätskebalans.

  Kreatinin
  Visar på njurarnas funktion.

  Kalium
  En mineral som är viktig för funktionerna i cellerna, speciellt muskelceller

  Kalcium, albuminkorrigerat
  Påverkar bl.a. bentätheten. Återfinns och lagras framför allt i skelettet och tänderna.

  Fasteglukos
  Är mängden socker (glukos) i blodet när man är fastande. Det är ett bra mått på kroppens förmåga att reglera blodsockernivåerna.

  HbA1c
  Långtidsblodsocker. Mäter hur ditt blodsocker har legat de senaste 8–12 veckorna. 

  Totalkolesterol
  Visar på totala mängden kolesterol, som är ett typ av blodfett. Ett förhöjd värde anses vara en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

  HDL
  Kallas det “goda” kolesterolet.

  LDL
  Kallas det “onda” kolesterolet.

  Triglycerider
  Är ett typ av blodfett. Ett förhöjt värde anses vara en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

  Ferritin
  Är ett protein som binder järn och används för att mäta kroppens järndepåer.

  T4 fritt
  Sköldkörtelhormon som styr kroppens tillväxt och ämnesomsättning.

  TSH
  Tyreoideastimulerande hormon bidrar till att reglera mängden sköldkörtelhormon som produceras i sköldkörteln.

   

 • Vanliga frågor och svar

 • Varför ska jag göra en hälsokontroll hos Vaccina?

  Du kommer att få en fullständig hälsokontroll i tre steg. Du kommer bli bemött av en sjuksköterska/undersköterska för att genomföra blodprovstagning och den fysiska undersökningen. En läkare kommer sedan att göra en samlad bedömning av dina testresultat och ge dig individuell rådgivning. Skulle dina testresultat vara avvikande av de slag som kräver vidare utredning så kommer du att hänvisas till uppföljning hos läkare – antingen digitalt i Kry-appen eller på en Kry Vårdcentral.

 • Vad kan en hälsokontroll visa på?

  Med en fullständig hälsokontroll kan du upptäcka några av de vanligaste folksjukdomarna som diabetes, hypotyreos (sköldkörtelsjukdom), leversjukdom, högt blodtryck, risk för hjärt- och kärlsjukdom och höga blodfetter. Hälsoundersökningen upptäcker även tecken på psykisk ohälsa och risker för annan allvarlig sjukdom.

 • Hur får jag mitt resultat?

  Du får dina testresultat i Kry-appen.

  Där finns resultaten från blodprovet, de fysiska mätningarna och dina svar på hälsodeklarationen. En läkare skriver en bedömning utifrån dina resultat och ger rekommendationer om du behöver någon uppföljning.

 • När får jag mitt provsvar?

  Du får dina provsvar i Kry-appen 3 till 4 arbetsdagar efter provtagningen.

 • Vad händer om provresultaten är avvikande och kräver uppföljning?

  Vi hjälper dig om du behöver det.

  Du får en rekommendation om vilken uppföljningen du behöver av en läkare. Rekommendationen får du i Kry-appen.

  Läkaren berättar om du behöver en fysisk undersökning på en vårdcentral, eller om det räcker med ett videosamtal. Du kan boka tid för videosamtalet direkt i appen.

  Om du skulle behöva undersökas samma dag ringer läkaren dig och meddelar det.

  Du som är listad på en av Krys vårdcentraler kan göra din uppföljning där. Om du inte är listad hos Kry kan du visa resultatet från hälsokontrollen för en läkare på din vårdcentral.

 • Ingår uppföljningsmötet i priset för hälsokontrollen?

  Nej. Om du behöver uppföljning av din hälsokontroll på vårdcentral eller via digitalt videomöte så tillkommer en patientavgift. Här kan du läsa mer om priser och betalning.

 • Vad händer om mitt blodprov inte går att analysera?

  Då kommer du att få besöka din Vaccina-mottagning igen och ta nya prover. Du debiteras inte för ett extra besök om dina blodprover var ogiltiga.

 • Vad händer om provresultaten är kraftigt avvikande och jag behöver kontakt med sjukvården direkt?

  Om detta framkommer av dina testresultat så kommer du att bli uppringd av en läkare som ger dig vidare information.

 • Hur av- eller ombokar jag min tid?

  Du kan avboka din tid via bekräftelsemejlet, via Vaccinas chatt som finns på vaccina.se, via vår växel eller genom att mejla till oss på [email protected]

 • Kan barn göra en hälsokontroll?

  Du måste vara 18 år eller äldre för att göra en hälsokontroll.

 • Var ska jag vända mig om jag har frågor?

  Om du har frågor gäller din bokade tid, ditt fysiska besök eller status på ditt resultat är du välkommen att mejla till [email protected] eller skriva till Vaccinas chatt som finns på deras hemsida.

  Om frågor gäller Kry-appen är du välkommen att höra av dig till Krys kundsupport på telefonnummer 08-227707

 • en_GBEN