Allmänna Villkor – Vaccina AB

Tillämplighet

Dessa villkor tillämpas när du som privatperson (konsument) eller företag beställer tjänster av Vaccina AB, org. nr. 559256–9478 (”Vaccina”/”oss”/”vi”/”vår”). För att beställa en tjänst behöver du ha fyllt 18 år. Genom att beställa våra tjänster  (”Tjänst”/”Tjänsten”/”Tjänster”/”Tjänsterna”) intygar du att du läst och godkänt dessa Allmänna villkor.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar och prisjusteringar från tid till annan för Tjänsterna.

Support och frågor

Du kan alltid höra av dig till vår support om du har frågor om våra Tjänster eller vill veta mer om dessa villkor via vår chatt på www.vaccina.se, eller via e-post på [email protected] eller ringa vår växel på nummer  010-750 09 45.

Samtycke

För barn under 16 år som ska testa sig för covid-19  med utfärdande av rese-/friskhetsintyg utan vårdnadshavarens närvaro krävs en ifylld samtyckesblankett av båda vårdnadshavarna. Ni finner samtyckesblanketten här: Samtyckesblankett till covid-19 testning med reseintyg. Vid utebliven samtyckesblankett kan Tjänsten ej utföras, återbetalning uteblir

För covid-19 vaccination av minderåriga finner ni riktlinjer hos respektive Regions hemsida. Om inte Regionens riktlinjer uppfylls kan vaccination för covid-19 ej utföras. Vid övriga vaccinationer lämnas samtycke av vårdnadshavare vid vaccinationstillfället. Vid uteblivet samtycke kan Tjänsten ej utföras.

Kortfattad beskrivning av tillgängliga Tjänster 

Alla våra Tjänster beskrivs i detalj på vår hemsida och i samband med att du bokar en tid. Nedan ges en sammanfattning av Tjänsterna vi erbjuder.

Antigen- eller PCR-test med rese-/friskhetsintyg (läkarintyg)

Kortfattat innebär Tjänsten att du antingen gör ett PCR-test och/eller ett antigentest på en av våra, eller våra samarbetspartners mottagningar. Därefter genomförs en analys av ditt test. Ett PCR-test skickas till ett laboratorium för vidare analys, medan ett antigentest analyseras på plats på en av våra, eller våra samarbetspartners mottagningar. 

Visar analysen negativt (dvs. att du enligt analysen inte har en pågående infektion av covid-19), utfärdar vi ett rese-/friskhetsintyg (läkarintyg) som styrker detta. Ni får ett meddelande via sms och e-post om att rese-/friskhetsintyget (läkarintyget) finns tillgängligt för att laddas ner från journalen med inloggning av Bank-ID eller begära ut det med den hemliga koden. Visar analysen positivt (dvs. att du enligt analysen har en pågående infektion av covid-19), utfärdar vi ett läkarintyg som styrker detta. Ni får då meddelande på sms och e-post om att rese-/friskhetsintyget (läkarintyget) finns tillgängligt för att laddas ner från journalen med inloggning av Bank-ID, eller genom att begära ut det med den hemliga koden. För vissa av våra samarbetspartners avseende utfärdandet av rese-/friskhetsintyget (läkarintyget) kan förekomma att slutsats av resultatet översänds direkt digitalt till sådan samarbetspartner. Sådant direkt översändande kräver ditt samtycke.

Beställning av Tjänsten görs på vår hemsida www.vaccina.se, via en av våra samarbetspartners eller direkt på plats på våra eller våra samarbetspartners mottagningar.

Antikroppstest covid-19 

Kortfattat innebär Tjänsten att du gör ett antikroppstest på en av våra, eller våra samarbetspartners mottagningar. Därefter görs en analys av ditt test på plats. När det har analyserats och registreras i journalen skickas ett meddelande ut och ni kan logga in med Bank-ID för att se det. Saknar du Bank-ID kontaktar du [email protected]  så skickar vi ut det i pappersform till din registrerade address. 

Beställning av Tjänsten görs på vår hemsida www.vaccina.se, via en av våra samarbetspartners eller direkt på plats på våra eller våra samarbetspartners mottagningar.

Vaccinationer 

Vaccinationer erbjuds mot covid-19, TBE, Influensa, Pneumokocker, vattkoppor, hepatit A, hepatit B, hepatit A+B eller bältros. Du bokar tid för vaccination genom att besöka vår hemsida www.vaccina.se, alternativt besöka våra eller våra samarbetspartners vaccinationsmottagningar på en drop-in tid. För vaccination mot covid-19 kan du även, i vissa regioner, genomföra en bokning i regionens bokningssystem. För att kunna nyttja Tjänsten är det krav på att du antingen har ett personnummer, samordningsnummer eller reservnummer. 

Inför ditt besök behöver du ta med giltig legitimation, du behöver även fylla i hälsoformuläret i samband med bokning, detta ska vara ifyllt innan ditt besök. Hälsoformuläret innehåller frågor om tidigare reaktioner vid vaccination, allergier och hälsotillstånd. Det är viktigt att du svarar ärligt på dessa frågor.  

Om du har Bank-ID kan du efter vaccinationstillfället logga in och se vaccinationshistorik i Vaccinas journalsystem här: https://portal.vaccina.se/patient-signin.  Har du inte Bank-ID kan du kontakta vår supportavdelning där du kan skicka in en begäran via brev till vår kvalitétsavdelning.

Hälsokontroller

Vi erbjuder en Tjänst där du kan beställa en Hälsokontroll för att sedan komma på drop in.För att nyttja Tjänsten behöver du ha giltigt Bank-ID och ha laddat ned Kry-appen på din enhet. Tjänsten kan utföras på flertalet  platser runt om i Sverige.. Vaccina använder Kry-appen för att kunna leverera resultatet av hälsokontrollen till dig. När du beställer Hälsokontrollen kommer du att automatiskt skickas vidare till Webbplatsen och betalningsflödet, där du även kommer behöva fylla i nödvändig information och en hälsodeklaration för att vi ska kunna utföra hälsokontrollen. Ifyllnad av informationen inför hälsokontrollen och hälsodeklarationen krävs för att vi ska kunna leverera hälsokontrollen till dig. Utebliven information i dessa kan innebära att vi inte kan utföra hälsokontrollen.

Du kommer sedan att besöka oss på drop-in på valfri mottagning och på valfri tid under våra öppettider för att genomföra resterande delar av hälsokontrollen. När testerna har tagits kommer vi skicka dem för analys till Vaccinas eller våra samarbetspartners laboratorium. När vi fått ett resultat kommer vi att skicka ett meddelande till dig via Kry-appen. Om dina prover bedöms vara avvikande, eller om du annars önskar, har du möjlighet att boka ett uppföljningsbesök för konsultation över resultaten med en vårdgivare, exempelvis på en vårdcentral eller via digitalt möte mot patientavgift.

Leveranstider 

När du köper en Tjänst av oss godkänner du leveranstiderna. Normala leveranstider som gäller för den Tjänst du har bokat framgår på vår hemsida www.vaccina.se. De normala leveranstiderna utgör dock inte någon garanti.

Avtal om tillhandahållande av Tjänst 

För Tjänster som köps av Vaccina träder avtalet i kraft om tillhandahållande av Tjänst när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den e-post och/eller det telefonnummer du angivit. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller annullera din beställning om vi inte anser att vi kan uppfylla Tjänsten på ett adekvat sätt, vi kommer då att meddela dig så fort vi kan. För Tjänster som utförs vid drop-in påbörjas avtalet när betalningen för tjänsten har skett.

Priser och betalning

Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive eventuell moms. I samband med beställning kan du välja mellan betalning med kort eller Swish. För företagskunder betalar ni med faktura. Tjänsten påbörjas att utföras först efter att betalning kommit oss tillhanda. Kvittot skickas sedan till den epost som du uppgivit i samband med beställning.

För tydlighetens skull är priset för antigen- eller PCR-test detsamma oavsett om resultatet efter analys påvisar negativt eller positivt. Om analysen inte går att utföra så påverkar det om ett rese-/friskhetsintyg (läkarintyg) kan utfärdats.

Vid eventuell ändring av typ av Tjänst på plats på en mottagning kommer inte betald summa av ursprunglig bokning eller eventuella mellanskillnad av pris att återbetalas. Om den nya Tjänsten du önskar har ett dyrare pris ska du betala hela kostnaden för den nya Tjänsten.

Om du har bokat en tid för testning av antingen ett antigen- eller PCR-test med utfärdande av rese-/friskhetsintyg (läkarintyg) via en av våra samarbetspartners ska giltig resedokumentation/resehandlingar visas upp för att vi ska kunna genomföra Tjänsten. Vid utebliven eller ogiltig resedokumentation/resehandling kan vi ej utföra Tjänsten, ingen återbetalning kommer att godkännas. Eventuell ny bokning och betalning ska ske till ordinarie pris.

Återbetalning, avbeställning  och ångerrätt

Avbeställning av Tjänst

Genom att godkänna dessa villkor godkänner du att följande gäller för avbeställning för bokade Tjänster. Om du har bokat en tid för ett antigen- eller PCR-test med utfärdande av ett rese-/friskhetsintyg (läkarintyg) på en av våra egna, eller våra samarbetspartners mottagningar  kan du kostnadsfritt avboka din tid fram till 2 timmar innan ditt besök. 

För att avboka din tid kan du antingen:

1) klicka på ”avboka” knappen i bokningsbekräftelsemejlet, eller 

2) kontakta vår support via chatt på www.vaccina.se, via epost på [email protected] eller på vårt växelnummer 010-750 09 45. 

För att vi ska kunna hjälpa dig med avbokning via supporten så behöver kontakt upprättas senast 2 timmar innan avsedd tid för Tjänsten. Pengarna betalas automatiskt tillbaka till ditt bankkonto inom 10 arbetsdagar vid avbokning.

Om du inte avbokar din tid för vaccination eller testning för rese-/friskhetsintyg (läkarintyg) minst 2 timmar innan ditt besök, inte kommer på avtalad tid och/eller inte har giltig resedokumentation/handlingar/samtyckesblankett med dig, har du ingen möjlighet att få tillbaka det belopp du har betalat för Tjänsten eftersom vi har påbörjat Tjänsten.

För Hälsokontrollen upphör rätten till återbetalning för när du helt eller delvis har påbörjat Tjänsten. I detta fall är det efter du har genomfört hälsodeklarationen vid beställning samt betalat för Tjänsten. Om det under Hälsokontrollens fysiska undersökning visar sig att din puls eller ditt blodtryck indikerar på att akut vård måste uppsökas, har du rätt till återbetalning för ditt besök hos oss.

Vi förbehåller oss rätten att neka Tjänsternas utförande om personalen som ska utföra Tjänsterna inte finner det möjligt att genomföra provtagningen/hälsokontrollen, vaccinationen eller testningen, och återbetalning uteblir då.

Ångerrätt

Du har enligt svensk lagstiftning rätt att ångra din bokning av Tjänsten inom 14 dagar från det att bokningen skedde. Du behöver inte ange något skäl. Ångerrätten upphör när du helt eller delvis använder dig av de Tjänster som du har beställt. Du kan enklast utöva ångerrätten genom att avboka mötet enligt “Avbeställning av Tjänst” enligt ovan. Vänligen notera våra avbokningsvillkor enligt ovan och du accepterar genom att godkänna dessa villkor att vi anser ha påbörjat den bokade Tjänsten inom de tidsfrister som anges ovan för respektive Tjänst.

Du kan även använda dig av Konsumentverkets ångerblankett för att utöva din ångerrätt här: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. Ifylld ångerblankett eller meddelandet om att du vill nyttja din ångerrätt skall skickas per e-post till [email protected] eller med brev till följande uppgifter och postadress: 

Vaccina AB 

Box 45121 

104 30 Stockholm

Om du utnyttjar din ångerrätt återbetalar vi dig erlagd betalning utan avdrag. Vi återbetalar pengarna till ditt bankkonto inom 30 dagar under förutsättningen att du meddelat uppgifterna som krävs för att genomföra en återbetalning till oss.

Ansvar och ansvarsbegränsning

Vaccina har ansvar för att våra Tjänster utförs fackmannamässigt och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. 

Vaccina ansvarar inte för att din bokade tid för covid-19 testning, det vill säga tidpunkt och datum, är inom ramen för de kriterier som ditt resmål kräver för inresa till landet. Vi ansvarar inte heller för att innehållet och utformningen av rese-/friskhetsintyget (läkarintyget) är inom godkända ramar för ditt resmål. Det är således endast ditt ansvar som resenär och inte Vaccinas att säkerställa att resmålets kriterier överensstämmer med de Tjänster som Vaccina erbjuder.

Vaccina ansvarar inte för brister i Tjänsten som orsakas av fel i tredje parts programvara eller nätverk om vi fackmannamässigt försökt åtgärda eller kringgå felet eller brister i Tjänsten pga. exempelvis virusangrepp eller liknande. 

Vaccina ansvarar inte för fel som orsakats genom att fel information eller uppgifter lämnas i samband med bokning av våra Tjänster. Det är du som ansvarar för att informationen du ger oss är rätt och uppdaterad.

Vaccina ansvarar inte över försenad Tjänst till följd av brister i allmänna kommunikationer (t.ex. försenad postgång) eller till följd av omständigheter som utgörs av force majeure (se “Force majeure” nedan). 

Vaccina ansvarar inte för test-, kontroll- eller provresultatet till följd av felmarginaler. Testning och provtagning ger inte 100% korrekt resultat och det kan förekomma att de ger felaktiga negativa eller positiva resultat. 

Vaccina svarar inte för följdskador, utebliven vinst, bortfall av data eller information, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador. Detta innefattar exempelvis att vi inte ansvarar för skada eller kostnader till följd av brister i Tjänsten avseende covidtest med rese-/friskhetsintyg (läkarintyg) eller vaccination som inte är godkänt av din resedestination och som medför att du inte kan resa till, eller släppas in i landet som är din resedestination. 

Vaccina ansvarar för brister i Tjänsten orsakad av vår oaktsamhet, vilket kan resultera i försenat eller uteblivet provresultat, intyg eller vaccination. Brister i Tjänsten ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för oss. Vi har rätt på egen bekostnad att avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för dig. Om avhjälpande av försenat eller uteblivet provresultat, intyg eller vaccination inte kan ske pga. vår oaktsamhet har du rätt till skäligt prisavdrag, vilket motsvarar ett maximalt belopp motsvarande priset för Tjänsten för den individ som Tjänsten avser. Vaccina ansvarar för den vård som utförs enligt svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Vaccina ansvarar inte för att vaccinationssorten vi erbjuder överensstämmer kravet landet har som du ska besöka. Det är således endast ditt ansvar som resenär att säkerställa att landet godkänner vaccinationssorten innan avresa. Vaccina ansvarar inte för att skicka dig påminnelser om dosintervaller eller tillse att du följer rätt dosintervaller.

Force majeure 

Vaccina ansvarar inte för skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller förseningar som orsakas av tredje part, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Vaccinas kontroll och som Vaccina skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Vaccina inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

Behandling av personuppgifter

Utförandet av Tjänsterna innebär att vi behandlar personuppgifter om dig. Vilka personuppgifter som behandlas för respektive Tjänst framgår i vår integritetspolicy som du hittar på www.vaccina.se/integritetspolicy

För oss är er personliga integritet av central betydelse. Behandling av dina personuppgifter sker därför alltid i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om behandling av personuppgifter och patientdata. Detta innefattar även att test- och provresultat samt intyg  måste översändas på ett sätt som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar. 

Dina rättigheter

I vår integritetspolicy på www.vaccina.se/integritetspolicy finner du vilka rättigheter du har och hur dessa rättigheter kan utövas. För att utöva dina rättigheter kontaktar du [email protected]

Särskilt avseenden för företagskunder

För dig som företagskund tillämpas inte bestämmelserna om ångerrätt ovan.

Vidare svarar du som företagskund för att grund för behandling av personuppgifter som du förser Vaccina med föreligger.

Övrigt

Vaccina har rätt, att anlita underleverantörer för fullgörandet av våra förpliktelser i Tjänsten och enligt avtalet mellan dig och oss. Vaccina har rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till annat koncernbolag. 

Vaccina kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan och kommer meddela dig via e-post eller på Webbplatsen innan sådana ändringar träder ikraft. Fortsatt användande av Tjänsten och Webbplatsen efter att sådan ändring kommunicerats och trätt i kraft anses som godkännande av sådana ändringar till villkoren.

Tillämplig lag och tvist

För avtalet ska svensk rätt äga tillämpningen. Tvist med anledning av avtalet ska avgöras av allmän domstol i Sverige. 

sv_SESV